محفل عباسیون جلسات هفتگی هیئت : چهارشنبه شبها از ساعت 20:30 با نوای: مداح اهل بیت کربلایی حمید محمدی مکان :اصفهان-خیابان جی بعد از 3 راه ترمینال جی جنب بهزیستی ------------------------------------- ارتباط با ما:09390994649 http://m-abasiyoon.mihanblog.com 2019-08-20T10:59:40+01:00 text/html 2016-04-15T11:16:37+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء گلچین فایلهای صوتی جلسات هفتگی فرروردین ماه http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/43 <img alt="http://s6.picofile.com/file/8247301876/m.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8247301876/m.jpg" height="328" width="558"><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3"><a href="http://www.parsgig.com/f/1h5wp" target="" title="">کربلایی حمیـد محمـدی/شور زیبا... مدافعان حرم/دارن شهید میارن از تو سوریه</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/0VtHr" target="" title="">کربلایی حمیـد محمـدی/شور زیبا ...فراق حرم/قسمتم کن کربلا پاین پا </a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/oLVgN" target="" title=""><br>کربلایی حمیـد محمـدی/شور بسیار زیبا..../سرمست مستم زجام رقیه"س"<br></a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/sa70R" target="" title="">کربلایی حمیـد محمـدی_کربلایی حسین محبی/شور زیبا....فراق حرم/حس و حال خوبی دارم<br></a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/E70Iw" target="" title="">کربلایی حمیـد محمـدی/شور زیبا....مناجاتی/یکاری کن که قلبم</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/SQgAp" target="" title="">کربلایی حمیـد محمـدی/شورزیبا..../ام البنین انت مقتدایی<br></a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/5AZOh" target="" title="">کربلایی حمیـد محمـدی/شور زیبا.../قسم به زهرا ام ابیها</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/4e3rj" target="" title="">کربلایی حمیـد محمـدی/شور زیبا.../وقتی برا شما باشم نوکر</a><br><br></font><h3 class="r" align="center"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3><br> text/html 2016-02-29T15:30:14+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء گلچین فایلهای صوتی جلسات هفتگی12/5 و11/28 http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/42 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8241209342/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8241209342/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" height="362" width="428"><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.parsgig.com/f/5Lov2" target="" title="">کربلایی حمید محمدی&amp;کربلایی حسین محبی....شورترکیبی فوق العاده زیبا /دل دیونه پر از غمه</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/eovEI" target="" title="">کربلایی حمید محمدی...شور بسیار زیبا/بسم رب الرقیه "سلام الله"نوای سوز و گریه</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/mg8pG" target="" title=""><br>کربلایی حمید محمدی....شور بسیار زیبا/مجنونم مجنونم مجنونم من برای شما میخونم</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/zW4XM" target="" title="">کربلایی حمید محمدی...شور بسیار زیبا/با عشقت مجنونم بی سرو سامونم</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/K4D7u" target="" title=""><br>کربلایی حمید محمدی...شور بسیار زیبا/ماشاالله عباس ایوالله عباس صدایی از عرش </a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/5Mxh1" target="" title=""><br>کربلایی حمید محمدی...شور بسیار زیبا/من غلام و نوکرت تو همیشه سروری<br></a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/iMJN1" target="" title="">کربلایی حمید محمدی...شور بسیار زیبا/اونقدر خودمو میزنم آقا </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/ygTAw" target="" title="">کربلایی حسین محبی....سنگین زیبا/رکن تمام عالم امکان رقیه"س" است</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/SyZrG" target="" title=""><br>کربلایی حسین محبی...واحد زیبا/شال رو گردنامون پر بغضه صدامون</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/HOxF9" target="" title="">کربلایی رضا ندیمی...تک رجزی زیبا/مستمو مجنون و قلندرم بر درگاهت</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/oi7Ra" target="" title=""><br>کربلایی رضا ندیمی....شور/یارب محمد به حق محمد اشف صدر محمد</a><br><br></font><br><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3></div> text/html 2016-02-05T12:54:02+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی جلسه هفتگی 14 بهمن ماه http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s7.picofile.com/file/8237191742/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8237191742/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7.jpg" height="453" width="338"><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.parsgig.com/f/EFh17" target="" title="">قسمت اول/کربلائی حمید محمدی...روضه/حضرت علی اکبر"<font size="1">علیه السلام"</font></a><font size="1"></font><br><a href="http://www.parsgig.com/f/aMZi4" target="" title=""><br>قسمت دوم/کربلائی حمید محمدی...تک بسیار زیبا/به نام نامیه فاطمه<font size="1">"سلام الله علیها"</font></a><font size="1"></font><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/RmIpz" target="" title="">قسمت سوم/کربلائی حمید محمدی...شور زیبا/اوج عباداتم لعن امیه</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/iyjHE" target="" title=""><br>قسمت چهارم/کربلائی حمید محمدی...شور بسیار زیبا/ تموم زندگی فدا رقیه<font size="1">"سلام الله علیها"</font></a><font size="1"></font><br><a href="http://www.parsgig.com/f/07EK5" target="" title=""><br>قسمت پنجم/کربلائی حمید محمدی...شور زیبا/مادرم مادرم مادرم</a><br></font><br><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3></div> text/html 2016-01-22T06:45:34+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی جلسه 10/30 یا فاطمه معصمومه(سلام الله علیها) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/40 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s7.picofile.com/file/8234658118/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8234658118/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87.jpg" height="305" width="490"><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br><a href="http://www.parsgig.com/f/Cc9EQ" target="" title="">قسمت اول/کربلائی حسن عطائی ... روضه/حضرت معصومه (سلام الله علیها)</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/mrNRV" target="" title=""><br></a><a href="http://www.parsgig.com/f/mrNRV" target="" title="">قسمت دوم/کربلائی حسن عطائی ... تک/یه روز میاد با ذوالفقار اونیکه مرد مرد</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/KBDOs" target="" title="">قسمت سوم/کربلائی حسن عطائی ... شور/امیری هستی صاحب الزمان(عج)</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/O1bU2" target="" title="">قسمت چهارم/ کربلائی حمید محمدی .... شور زیبا /حضرت معصومه(س) توئی </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/aIkxL" target="" title="">قسمت پنجم/ کربلائی حمید محمدی ... شور زیبا /جماعت گدائی خوبه دره خونه ی </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/WteV5" target="" title="">قسمت ششم/کربلائی محسن سلمانی زاده...واحد/ دوباره شور کربلا</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/jH9Om" target="" title=""><br>قسمت هفتم/کربلائی محسن سلمانی زاده ... سنگین/شاه دو عالم </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/0GWhO" target="" title="">قسمت هشتم/ سید مهدی احمدی... سنگین/به پای تو جونی دادم حسین</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/yNxt7" target="" title="">قسمت نهم/کربلائی حمید محمدی...شور زیبا/امده میدون ابوالفضل رشید</a></font><br><br><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3><br></div> text/html 2016-01-16T14:14:47+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء اعلام جلسه وفات حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/39 <div align="center"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8233683868/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8233683868/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" height="456" width="323"><br><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3><br></div> text/html 2016-01-15T11:10:14+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی جلسه هفتگی 23 دی ماه http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/38 <div align="center"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8233364400/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87%D8%A7.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8233364400/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87%D8%A7.gif" height="308" width="429"><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.parsgig.com/f/hEbd1" target="_blank" title="">قسمت اول/ کربلائی حسن عطائی...روضه/حضرت زهرا سلام الله علیها</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/kamde" target="" title=""><br>قسمت دوم/کربلائی حسن عطائی...زمینه/غرق به خون شد از غصه</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/5be8R" target="_blank" title="">قسمت سوم/کربلائی حسن عطائی...شور/سخت این روزای بی تو بودن</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/qw3ka" target="_blank" title=""><br><font size="2">قسمت چهارم</font>/کربلائی حمید محمدی...شور<font size="2">حضرت رباب</font>/کوری چشامای حرمله...ذکر یا ام البنین<font size="1">(سلام الله علیها)</font></a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/DUyZ8" target="" title=""><br>قسمت پنجم/کربلائی حمید محمدی...شور زیبا/به گوش میرسه نوای فاطمیه</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/jFHMb" target="_blank" title="">قسمت ششم/کربلائی حمید محمدی...شور/محشر رقیه اس دلبر رقیه اس</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/nhscp" target="_blank" title="">قسمت هفتم/سید مهدی احمدی...سنگین مولا/بر سر کوی تو</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/L04zl" target="_blank" title="">قسمت هشتم/کربلائی حمید محمدی...شور/روی حسین گیسوی حسین</a><br><br></font><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3></div> text/html 2016-01-09T14:27:50+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی جلسه هفتگی 16 دی ماه http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><img class="shrinkToFit transparent" alt="http://s3.picofile.com/file/8232301676/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_16_10_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86.gif" src="http://s3.picofile.com/file/8232301676/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_16_10_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86.gif" height="269" width="404"><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.parsgig.com/f/WmjV2" target="_blank" title="">قسمت اول /کربلایی حمید محمدی...تک/باشه منو نبر حرم</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/5dnTV" target="_blank" title="">قسمت دوم/کربلایی حمید محمدی...شور/بوی خوش حرم</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/eLAXs" target="_blank" title="">قسمت سوم/کربلایی حمید محمدی...سنگین/حرم حرم حرم</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/sFQEH" target="_blank" title="">قسمت چهارم/کربلایی حمید محمدی...سنگین/ای عز و شرفم </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/UQ21a" target="" title="">قسمت پنجم/کربلایی سعید باقریان...شور/از دنیا دلگیرم</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/9asbe" target="_blank" title=""><br>قسمت ششم/سید رضا حسینی...شور/دور نوکرات میگردم</a><br><br></font><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3><br></div> text/html 2015-12-20T14:01:35+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء ایام تاج گذاری حضرت مهدی(عج) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/36 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s3.picofile.com/file/8228391876/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8228391876/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" height="292" width="442"></div><h2 class="pvp-matn-title" align="center"> آغاز امامت امام زمان(عج)، زمانی برای شادی منتظران&nbsp;&nbsp;</h2> <p align="center">بر اساس تعالیم اسلامى یكى از وظایف مهم هر مسلمان، انتظار ظهور حضرت قائم(عج) است؛ انتظار تحقق وعده الهى بر حاكمیت صالحان و تشكیل دولت اهل بیت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) است. اما آیا هیچ مى‏دانید كه پاداش این انتظار چیست و چه ثمرى براى منتظران دارد؟<br> امام صادق(علیه السلام) در روایت زیر به این پرسش پاسخ مى‏دهند:<br> «<span class="pvp-matn-naghl-vije">الا اخبركم بما لا یقبل‏الله عزوجل من ‏العباد عملا الا به؟ فقلت: بلى. فقال: شهادة ان لا اله الا الله، و ان محمدا عبده [و رسوله] و الاقرار بما امرالله، و الولایة لنا، و البراءة من اعدائنا - یعنی الائمة خاصة - و التسلیم لهم، و الورع و الاجتهاد و الطمانینة، و الانتظار للقائم - علیه‏السلام - ثم قال: ان لنا دولة یجیى‏ء الله بها اذا شاء. ثم قال: من سره ان یكون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، و هو منتظر، فان مات و قام القائم بعده كان له من الاجر مثل اجر من ادركه، فجدوا وانتظروا، هنیئا لكم ایتها العصابة المرحومة.(1)</span><br> سپس [امام] فرمود: براى ما دولتى است كه هر زمان خداوند بخواهد، آن را محقق مى‏سازد. آنگاه [امام] فرمود: هر كس دوست مى‏دارد از یاران حضرت قائم(عج) باشد باید كه منتظر باشد و در این حال به پرهیزكارى و اخلاق نیكو رفتار نماید، در حالى كه منتظر است، پس چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم(عج)، بپا خیزد، پاداش او همچون پاداش كسى خواهد بود كه آن حضرت را درك كرده است، پس كوشش كنید و در انتظار بمانید، گوارا باد بر شما [این پاداش] اى گروه مشمول رحمت‏ خداوند! آیا شما را خبر ندهم به آنچه كه خداى صاحب عزت و جلال، هیچ عملى را كه جز به آن عمل، از بندگان نمى‏پذیرد؟ گفتم: بله. فرمود: گواهى دادن به این كه هیچ شایسته پرستشى جز خداوند نیست و این كه محمد(صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده او است، و اقرار كردن به آنچه خداوند به آن امر فرموده، و ولایت ما، و بیزارى از دشمنانمان - یعنى خصوص امامان - و تسلیم شدن به آنان، و پرهیزكارى و تلاش و مجاهدت و اطمینان و انتظار قائم(عج) .<br> براى منتظران زمان غیبت همین پاداش بس كه نام آنها در زمره یاران امام عصر(عج)، و از جمله كسانى ثبت‏ شود كه آن حضرت را به هنگام ظهور همراهى مى‏كنند.</p><div align="center"><br><h3 class="r"><font color="#FF0000" size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3> <br></div> text/html 2015-12-16T13:59:29+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی ظهر شهادت علی بن موسی رضا(علیه السلام) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/35 <div align="center"><img alt="http://s3.picofile.com/file/8228383526/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8228383526/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg" height="332" width="441"><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br><a href="http://www.parsgig.com/f/MrzoO" target="" title="">قسمت اول/حجت الاسلام شیخی..../امام رضا به اصفهان می آید</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/LbJrg" target="_blank" title="">قسمت دوم/..روضه حضرت زهرا"سلام الله علیها".................</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/0KuFX" target="_blank" title="">قسمت سوم/کربلایی حمید محمدی...تک/آمدم عقده گشایی کنم</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/FrpuR" target="_blank" title="">قسمت چهارم/کربلایی حمید محمدی...شور/بزرگ شدم از صدقه</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/RE20t" target="_blank" title=""><br>قسمت پنجم/کربلایی حمید محمدی...واحد/صدای نقارخونه باز</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/2SK6C" target="_blank" title="">قسمت ششم/کربلایی حمید محمدی...سنگین/هر جا که میروم ز غمت</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/bjhcO" target="_blank" title="">قسمت هفتم/کربلایی حمید محمدی...شور/من موجم تو دریا</a><br><br></font><br><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3></div> text/html 2015-12-10T16:16:27+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی جلسه شب28 صفر-کربلایی حمید محمدی-سید محمد جواد مجلسی http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/32 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s1.picofile.com/file/8227397850/محفل_عباسیون_28صفر_m_abasiyoon_.jpg" src="http://s1.picofile.com/file/8227397850/محفل_عباسیون_28صفر_m_abasiyoon_.jpg" height="396" width="352"><a href="http://www.parsgig.com/f/co6mF" target="_blank" title=""><br><font size="3" face="Mihan-Nassim">قسمت اول/کربلایی حمید محمدی...زمینه/یه گدای روسیام که نگاهتو میخوام</font></a><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br><a href="http://www.parsgig.com/f/Nta0P" target="_blank" title=""><br>قسمت دوم/کربلایی حمید محمدی...شور/ معز اولیا تویی آقا منم گدای </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/VPuiQ" target="_blank" title="">قسمت سوم/سید جواد مجلسی...واحد/ امیر باکرم حسن شبیه مادری </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/7pDtv" target="_blank" title="">قسمت چهارم/محمدی ومجلسی...سنگین/رقیه دلبر و یار حسین است</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/C0Rhc" target="_blank" title=""><br>قسمت پنجم/سیدجواد مجلسی...شور/ ای امیر دل من حسین بی نظیر</a><br></font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href="http://www.parsgig.com/f/hjFDE" target="_blank" title="">قسمت ششم/کربلایی حمید محمدی...شور/بری من یه رویا حسین </a><br><br></font><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3></div> text/html 2015-11-24T23:53:27+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی جلسه شب ششم صفر(شب سوم) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/29 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8224553200/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B4%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D9%85.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8224553200/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B4%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D9%85.jpg" height="449" width="449"><br><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br><a href="http://www.parsgig.com/f/zNcpF" target="_blank" title="">قسمت اول/کربلایی حمید محمدی...تک/حسن (ع)آقای کریمم</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/5vMje" target="_blank" title=""><br>قسمت دوم/کربلایی حمید محمدی...شور/دیونه ی نام توام حسین</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/tiXCk" target="_blank" title="">قسمت سوم/کربلایی حمید محمدی...شور/با ذکر یاحسین دل غرق شور </a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/2iLnm" target="_blank" title="">قسمت چهارم/کربلایی حمید محمدی...واحد/کاش نمیدیدم{زبان حال امام حسن(ع)}</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/N5G6C" target="_blank" title="">قسمت پنجم/کربلایی حمید محمدی...شور/چه دلنشین دمه غروب کرببلا</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/FCAc5" target="_blank" title=""><br>قسمت ششم/کربلایی حمید محمدی...شور/نزدیکای اربعین</a><br></font><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3><br></div> text/html 2015-11-24T23:45:04+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایلهای صوتی جلسه شب پنج صفر(شب دوم) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s3.picofile.com/file/8224553250/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B4%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8224553250/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B4%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85.jpg" height="342" width="359"><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3"><a href="http://www.parsgig.com/f/ThRNC" target="_blank" title="">قسمت اول/کربلایی حمید محمدی...زمینه/سرمو بالا میگیرم جلوی دخترای شام</a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/oBHqd" target="_blank" title="">قسمت دوم/کربلایی حمید محمدی...شور/عالم پرچم بارون غم تو چشم همه</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/zdwND" target="_blank" title=""><br>قسمت سوم/کربلایی حمید محمدی...سنگین/آنکه ما را بر صراط حق هدایت</a><br></font><br><br><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3></div> text/html 2015-11-24T23:37:05+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایل های صوتی جلسه شب چهارم صفر(شب اول) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8224553292/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B4%D8%A8_%D8%A7%D9%88%D9%84.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8224553292/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B4%D8%A8_%D8%A7%D9%88%D9%84.jpg" height="326" width="414"><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3"><a href="http://www.parsgig.com/f/9JOdy" target="_blank" title="">قسمت اول/سید عباس هاشمی...زمینه/نوکرم و عبد توام رقیه<font size="1">(سلام الله علیها)</font></a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/ZpmBP" target="_blank" title=""><br>قسمت دوم/سید عباس هاشمی...شور/علت لبخند رو لب ارباب</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/Ki7EQ" target="_blank" title=""><br>قسمت سوم/سید عباس هاشمی...شور/ذکر عبادت من علی اصغر<font size="1">(علیه لسلام)</font></a><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/dkuVE" target="_blank" title="">قسمت چهارم/سید عباس هاشمی...واحد/چشام دیگه وا نمیشه<br></a><a href="http://www.parsgig.com/f/F7TSU" target="_blank" title=""><br>قسمت پنجم/سید عباس هاشمی...سنگین/من از برکت نام تو رزقو روزیمو</a><br><br></font><h3 class="r"><font size="3">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3><br></div> text/html 2015-11-20T08:49:32+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایلهای صوتی جلسه شهادت امام سجاد(علیه السلام) http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/28 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s3.picofile.com/file/8223729684/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8223729684/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.jpg" height="341" width="482"><br><a href="http://www.parsgig.com/f/Sr6Hw" target="_blank" title=""><br><font face="Mihan-Nassim" size="3">قسمت اول/کربلایی حسن طاهری...زمینه/پیش رو راس تو راس علمداره</font></a><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br><br><a href="http://www.parsgig.com/f/mRCYq" target="_blank" title="">قسمت دوم/کربلایی حمید محمدی/باز دل تنگم قلبم پر درده این دلتنگی</a><br></font><br><h3 class="r"><font color="#33CC00">اَلّلهُمَّ عَجِّـــل لِوَلیِّکَ الفَرَج</font></h3></div> text/html 2015-11-09T23:40:06+01:00 m-abasiyoon.mihanblog.com مجنون کربلاء فایلهای صوتی جلسه هفتگی13آبان ماه http://m-abasiyoon.mihanblog.com/post/27 <div align="center"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8221858376/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8221858376/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C.jpg" height="294" width="505"><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="3"><a href="http://www.parsgig.com/f/qPubS" target="_blank" title="">قمست اول/کربلایی حمید محمدی...شور/شب و روزم بی حرم سر میشه</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/kiC0D" target="_blank" title="">قسمت دوم/کربلایی حمید محمدی...شور/ زدوری حرم خسته ام فقط دل</a> <br><a href="http://www.parsgig.com/f/DH1jN" target="_blank" title="">قسمت سوم/کربلایی حمیدمحمدی... واحد/مهدیا چشم انتطاری تا به کی</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/N6cUz" target="_blank" title="">قسمت چهارم/کربلایی حمید محمدی...سنگین/ای علی اصغر که نامت دلرباست</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/4hYOv" target="_blank" title="">قسمت پنجم/محمد عطائی...شور/هر جا نام می ونام میکده شد ساغی رقیه</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/r6OzI" target="_blank" title="">قسمت ششم/کربلایی حسین محبی...شور/یه کربلا بهم نشون بدین</a><br><a href="http://www.parsgig.com/f/CWb5P" target="_blank" title="">قسمت هفتم/کربلایی حسین محبی...شور/ای صاحب جود وکرم حسن</a></font><br></div>